Stable TM Uppdateringar

Stable TM Uppdateringar

Så, då har vi snickrat runt lite i  Stable™  och gjort lite nya funktioner samt att vi har uppdaterat kioskmodulen så att den nu innehåller följande saker:

  • Telefonlista
  • Kiosken
  • Dokument
  • Telefonlista
  • Nyheter och dagens stallpass
  • Tidsredovisning för anställd personal

Nya funktioner i den nya versionen är bland annat möjligheten att skicka grupputskick till stallgäster, både som SMS och EPOST. Sen har vi gjort mindre buggrättningar, dock mera visuella saker.