Med målet inställt på att bli Sveriges första kvinnliga hovslagarmästare!

Med målet inställt på att bli Sveriges första kvinnliga hovslagarmästare!

Med målet inställt på att bli Sveriges första kvinnliga hovslagarmästare!

 

Den 30-åriga hovslagaren Elin Bäcklund hade som mål att bli Sveriges första kvinnliga hovslagarmästare och det blev hon.

Yrket som hovslagare lockade efter att hon varit i stallet med kompisar och fick sin första kontakt med hovslagare. Hon tittade uppmärksamt när hästar skoddes och intresset väcktes. Det Elin framförallt gillar med sitt yrkesval är hantverket kring att vara hovslagare och att hon får möjlighet att skapa något som faktiskt fyller en funktion. Med sina händer skapa något som får hästen att fungera på bästa sätt.

Det är nu tio år sedan hon började sin utbildning på Lerums hovslagarskola där hon hade turen att få en bra handledare, Simon Bodner och Jimmy Wendt.

Idag är det lika många kvinnliga som manliga hovslagare ute på fält. Inne på skolorna i utbildning dominerar det med 70% kvinnor.

Elin varmskor då hon upplever att det är så mycket mer skonsamt för kroppen, och för att det gör det enklare att rikta och passa in skor. Hon upplever också att hon kan göra så mycket mer med en varm sko.
”Jag fick lära mig att varmsko som lärling och därför blev det ett naturligt val”.

Elin tog sitt gesällbrev 2015 efter 4800 timmar som yrkesverksam och efter att ha avlagt det avlutande hantverksprovet.

Nästa mål Elin hade var att bli mästare. Det innebär ett unikt erkännande av en hovslagares yrkeskunskap. Mästarbrevet blir en kvalitetsgaranti och ger kunden besked om hovslagarens yrkeskompetens.
Följade krävs för att genomföra ett mästarprov:
• Att du varit verksam i yrket minst sex år.
• Att du har godkänd fortbildningsexamen.
• Att du visar ditt yrkeskunnande med ett arbetsprov – mästarprov.
• Den sökande ska inneha Gesällbrev i yrket enligt de bestämmelser som i samverkan med branschen fastställts av Sveriges Hantverksråd
• Den sökande ska vara av Jordbruksverket godkänd Hovslagare och ha av Svenska Hovslagareföreningen godkänd fortbildningsexamen

Två examinatörer från Svenska Hovslagarföreningen ska granska provet.
Under Elins prov 2019 var det hovslagarna John Forbord samt Filip Wiebe som var på plats.
Ett godkänt prov som innebar att Elin kunde titulera sig som den första kvinnliga hovslagarmästaren i Sverige!

Hur förberedde du dig inför provet?
Jag övade hos min egen kundkrets och tog även hjälp av kollegor som visade och gav mig feedback och tränade förstås många timmar själv hemma i smedjan.

Har du några nya mål?
Ja, jag siktar på ett ”engelskt diploma” inom förhoppningsvis ett år. Det innebär att provet görs på engelska inkl olika skolningsmoment. Jag måste smida skor som ska se ut på ett visst sätt samt även sko en häst. Det ingår även ett teoretiskt prov. Först när jag är på plats får jag veta vilka hästar som skall skos.

Har du några tips att må bra kroppsligt som hovslagare?
För att hålla behöver du självklart träna och hålla efter sin kropp. Rygg, knän och axlar är utsatta.
Dessutom är det viktigt att planera sitt arbete. Mitt mål är att sko fyra hästar om dagen.

Då Elin är godkänd hovslagare hos Jordbruksverket använder hon sig idag av Hippocrates Blacksmith för hennes daglig journalföring .

”Som godkänd hovslagare hos jordbruksverket krävs det att du även för journal vid varje skoning.
Detta betyder att du skall föra journal i direkt anslutning till konsultationen eller besöket. Du ska även föra journal över rutinbehandlingar såsom en normalskoning. Till journalen hör även röntgenbilder, remisser, remissvar, analysuppgifter från laboratorier och liknande samt andra dokument eller datafiler som har medicinsk anknytning till djuret.”

Länk till svenska hovslagarföreningen:

Välkommen till Svenska Hovslagareföreningen!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *