GDPR - HippocratesHippocrates

Att följa reglerna i EU:s dataskyddsförordning GDPR går lätt med våra produkter. Vi vidtar alla åtgärder som behövs för en säker drift. Alla nödvändiga dokument och funktioner finns samlade under ett menyval i programmet. Naturligtvis utvecklas programmen i takt med att regelverket ändras.

Alla våra program är förbereda för att kunna hantera alla era GDPR relaterade funktioner och krav.

I och med att GDPR skiljer sig lite mellan de olika programmen vi utvecklar så har vi tagit fram tre olika dokument som sammanfattar GDPR för dessa. Här nedanför hittar du länkar till dessa PDF’er.

Här hittar du GDPR information för Academy.

Här hittar du GDPR information för ProStable.

Här hittar du GDPR information för nextGen (Blacksmith, Equitreatmet, Hippodentus samt Coach)

Copyright © 2023 Hippocrates. Alla rättigheter förbehållna.